ביטוח סיעודי קבוצתי של קופות החולים

לאחרונה קיבלתם מקופות החולים מכתב בנוגע לביטוח הסיעודי הקבוצתי שיש לכם באמצעותן על שינוי בתנאים של החל משנת 2024 ובחלק מהקופות גם הודיעו אל חברת ביטוח אחרת.

ראשית אסביר קודם לגבי הביטוח הסיעודי הקבוצתי של קופת החולים.

קופות החולים השונות מציעות לחברים בקופה אפשרות לרכוש דרך השב"ן (שירותי בריאות נוספים כמו כללית מושלם, מכבי זהב וכו') פוליסת ביטוח סיעודי קבוצתי, תנאי הפוליסה והכיסוי הביטוחי זהים בין כל הקופות וסכום הביטוח נקבע בהתאם לגיל ההצטרפות.

ניתן להצטרף בכל גיל ובכפוף למצב רפואי, ניתן לעבור בין הקופות ללא חיתום וללא תקופת אכשרה.

ניתן לממש את הביטוח ב- 2 אפשרויות:

  1. באמצעות פיצוי – המבוטח השוהה בביתו יהיה זכאי לקבלת קצבה חודשית למימון הוצאות הטיפול כפוף לחשבוניות.
  2. באמצעות שיפוי – כלומר חברת הביטוח תשפה את המוסד בו שוהה המבוטח ב- 80% מסכום הביטוח שרכש בעת ההצטרפות.

תקופת ההמתנה היא 60 יום מהמועד שבו הפך המבוטח לסיעודי ותקופת הפיצוי/שיפוי המקסימלית היא 60 חודשים והיא אינה כוללת כיסוי למקרה של הפיכת המבוטח סיעודי כתוצאה מתאונה.

כיום, מבוטחים במסגרת הביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופות החולים כ־4.6 מיליון אזרחים. הסיכון הביטוחי מתחלק בין קופת החולים לבין חברות הביטוח וחברות הביטוח בעיקר דואגות לתפעול וניהול התביעות. לאור עלייה בתביעות בביטוחי הסיעוד וזאת בגלל שתוחלת החיים של החולים הסיעודיים עלתה ע"י מתן תרופות מאריכות חיים וטיפולים טכנולוגיים חדשים, חלק מחברות הביטוח הודיעו לקופות החולים שלא ימשיכו לבטח את חברי הקופה ויסיימו את ההסכמים החתומים איתן. ובגלל שעלה החשש כי קופות החולים לא יצליחו לעמוד בתשלומים עבור חולים סיעודיים עתידים בגלל הקטנת קרנות התשלומים שלהן, החליטה רשות שוק ההון על שינויים בתנאים כמו על הקטנת הגמלה החודשית, הארכת תקופת ההמתנה ועליה בתעריפי הביטוח.

*חושב להדגיש שהשינוי לא יכול על החולים אשר כבר מקבלים קיצבת סיעוד*

אדגיש שהחל משנת 2019 חברות הביטוח חדלו מלשווק פוליסות ביטוח סיעודיות באופן פרטי בגלל הפסדים שהמוצר גרם להן והדרך היחידה היום לרכוש ביטוח סיעודי היא דרך קופות החולים, אז למרות שהגמלה הסיעודית תקטן ולמרות שהתעריף יעלה קצת עדיין ביטוח סיעודי הוא אחד הביטוחים החשובים אשר יאפשרו לכם להזדקן בכבוד וימנע מכן להפוך לנטל על משפחתכם.