התנהלות ביטוחית, פיננסית ופנסיונית בזמן מלחמה

איך ממשיכים להתנהל בימים טרופים אלו של מלחמה, אובדן וחוסר וודאות? זה קשה ועצוב לכולנו וכדי לסייע לכם, הכנתי מדריך עם מידע הכרחי וחשוב:

 

 1. ביטוח מבנה – אינו מכסה אובדן או נזק שנגרמו כתוצאה ממלחמה או פעולות טרור. במקרה זה ישולם פיצוי ע"י המדינה.
 2. ביטוח חיים – מכסה אירוע מוות שנגרם כתוצאה מפעילות מלחמית או טרור.

*בביטוח חיים במסגרת משכנתא, ישולם סכום הביטוח לבנק ותבוטל המשכנתא.


*ישנן מקומות עבודה שבהן יש ביטוח חיים הדדי, לכן חשוב לבדוק.

 1. פנסיית שארים מקרן פנסיה –  בקרן פנסיה יש פנסיית שארים למקרה מוות אשר תשולם למוטבים (בת/בן זוג וילדים).
  *בקרנות הפנסיה הוותיקות קיים חריג לפעילות מלחמתית או פעולות טרור. ועל כן יהיו זכאים לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי.
 2. ביטוח מנהלים –הצבירה שקיימת בפוליסה עוברת למוטבים, כספי הפיצויים ליורשים החוקיים וכספי התגמולים למוטבים שרשומים בטופס ההצטרפות, ובהיעדר מוטבים עפ"י צו ירושה / צוואה.
 3. כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה– בקרן פנסיה ובפוליסת אובדן כושר עבודה, לא קיים חריג לאובדן כושר עבודה עקב פעילות מלחמתית או טרור, אך במידה וישולם פיצוי מגורם ממשלתי כלשהוא, יבוצע קיזוז של התשלום הנ"ל מפנסיית הנכות המשולמת.
 4. במידה וקיים כיסוי של מטריה ביטוחית עם ביטול קיזוז, ישולם החלק שקוזז מקרן הפנסיה מפוליסה זו..ישנן פוליסת אובדן כושר עבודה שעלול להיות בהן סעיף קיזוז תשלום שמתקבל מגורם ממשלתי.
 5. כיסוי לניתוחים פרטיים כתוצאה מפציעת מלחמה- ישנם מס' כיסויים שונים עם סעיף לניתוחים פרטיים ובהן עלול להיות חריג לפעולות טרור ומלחמה . בפוליסות ששווקו אחרי 2.2016 , לא יכוסה ניתוח פרטי בישראל אשר עקב פעילות מלחמית או פעולת טרור.
 6. ביטוח תאונות אישיות – ביטוח תאונות אישיות מקנה פיצוי כספי למקרה ביטוחי שנגרם כתוצאה מתאונה. קיימות כל מיני פוליסות שבהן יש חריג למקרה תאונתי שנגרם עקב פעילות מלחמתית.
 7. כיסוי למקרה נכות לצמיתות ומוות מתאונה – גם פה ישנן גרסאות שונות של פוליסות לכן יש לבחון כל כיסוי בנפרד.
 8. ביטוח נסיעות לחו"ל –בביטוח זה לא קיים כיסוי לביטול וקיצור נסיעה בגלל מצב מלחמתי, אך יש חברות שכן מעניקות כיסוי לכן חשוב לבדוק.
 9. הסדר ריסק או ארכת ביטוח בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים –כרגע אין הנחיות מיוחדות מאחר ואין החלטה על הוצאה לחל"ת.
  עצמאי אשר הכנסותיו נפגעו כתוצאה מהמלחמה: מומלץ לעשות הקפאת תשלומים של קרן הפנסיה ושל קרן ההשתלמות על מנת להקל על התזרים החודשי.
 10. המצאת נתונים פנסיונים מהמסלקה הפנסיונית– ממליצה להוציא מידעים מהמסלקה הפנסיונית על מנת שיהיה יותר קל לאתר את הקופות הפנסיוניות למקרה הצורך.